A Bóbita Óvoda Dolgozói

Szücsné Gulyás Marianna

Megbízott Óvodavezető

Vinczéné Mészáros Elvira

Megbízott Óvodavezető - helyettes

Veneszné Frank Anette

Óvodapedagógus

Beszpréminé

Némedi Marianna

Óvodapedagógus

Szűr Csabáné

Óvodapedagógus

Prémusné Szelle Hajnalka

Óvodapedagógus

Kozmáné Liszkai Magdolna

Óvodapedagógus

Virágné Krankovits Katalin

Óvodapedagógus

Bognárné Gyenes Erika

Pedagógiai asszisztens

Tóth Györgyné

Gazdasági ügyintéző

Jambrovicsné Gyuró Klára

Dajka

Szitás Józsefné

Dajka

Grimmné Füzy Terézia

Dajka

Szendi Vilmosné

Dajka

Orsós Mária

Technikai dolgozó

Vissza